กิจกรรม ให้ความรู้ ซักซ้อมในการเดินทางไปทัศนศึกษา ที่โอเอซีสซีเวิลด์ และ วัดชากใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ซักซ้อม ในการเดินทางไปทัศนศึกษาที่โอเอซีสซีเวิลด์ และ วัดชากใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ชมภาพคลิ๊กที่นี่

สอบถามได้ค่ะ