กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยมี นางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเชิญวิทยากรจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ