โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรม

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดโครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรม โดยมีนางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ วัดเขาป่าแก้ว ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ