ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่17 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยมีนางเเสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุม ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ