โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่22มิถุนายน2563 เวลา 9.00 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยนางเเสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิด และมี ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม ชมภาพเพิ่มเติม

ใจแสดงความคิดเห็น

สอบถามได้ค่ะ