โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันไวรัส COVID-19ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563

วันที่23มิถุนายน2563 นางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแผนป้องกันไวรัส COVID-19ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563 ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ