จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

วันที่24มิถุนายน2563เวลา09.00น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยนางเเสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลให้กับคณะครู

ถูกใจแดงความคิดเห็น

สอบถามได้ค่ะ