ประเมินเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่24มิถุนายน2563เวลา13.00น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยนางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ได้ประเมินเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563

สอบถามได้ค่ะ