ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารเรียนและภายในห้องเรียนและฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่25มิถุนายน2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารเรียนและภายในห้องเรียนและฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

สอบถามได้ค่ะ