โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2563

สอบถามได้ค่ะ