โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่16กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ