กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ร่วมทำกระทงและพบปะพูดคุยกันในชั้นเรียน ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ