กิจกรรมวัน “งดสูบบุหรีโลก” 31 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ให้ความรู้กับเด็กๆในวัน
งดสูบบุรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 และมอบรางวัล ในการประกวดระบายสีภาพบุหรี่ โดยท่าน ผอ แสงเดือน ภาคภูมิ ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

สอบถามได้ค่ะ