กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางแสงเดือน ภาคภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธิไหว้ครู ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีให้กับผู้เรียน ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

สอบถามได้ค่ะ