กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียน และเดินรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนด้วย ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

สอบถามได้ค่ะ