กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ชมภาพคลิ๊กที่นี่

สอบถามได้ค่ะ