หมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.โรงเ…

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการยัง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน